DEKANLIQ

DEKANLIQ

İsayeva Dünya Əli qızı
Aqronomluq fakültəsinin dekan müavini,
a.e.f.d, baş müəllimDEKANLIQ


Əşrəfov Sahib Ələkbər oğlu
Dekan müavini,
baş müəllim