TƏHSİL PROQRAMLARI (İXTİSASLARI)

BAKALAVRİAT PROQRAMLARI
Aqronomluq (rus və ingilis dillərində)*
Aqronomluq (ikili diplom proqramı)*
Meşəçilik*
Ekologiya*
Su bioehtiyatları və akvakultura*
Bağçılıq və tərəvəzçilik*
*Yalnız dövlət sifarişi əsasında

MAGİSTRATURA PROQRAMLARI
Aqronomluq
Ekologiya
Meşəçilik
Su bioehtiyatları və akvabitkilər

DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURA PROQRAMLARI
Meyvəçilik və üzümçülük
Bitkiçilik
Botanika
Bitki fiziologiyası
Ekologiya
Bitkilərin mühafizəsi
Ümumi əkinçilik
Genetika
Meşəçilik, meşə quruluşu və meşə taksasiyası
Seleksiya və toxumçuluq
Subtropik bitkilər
Mikrobiologiya


Təhsil alanların sayı
Bakalavriat -1000 nəfər
Magistrantlar - 84 nəfər
Doktorantlar - 43 nəfər
Dissertantlar - 4 nəfər