MADDİ-TEXNİKİ BAZA

Taxıl və Paxlalı birkilər laboratoriyası
Laboratoriya 1991-ci ildə yaradılmaqla əsas hədəfləri respublikanın müxtəlif torpaq iqlim şəraiti üçün məhsuldar, yüksək keyfiyyətli, biotik və abiotik amillərə qarşı davamlı sortların yaradılması, taxıl bitkilərinin rayonlaşdırılmış və perspektivli sortlarının ilkin toxumçuluğunun elmi əsaslarla təşkili, bioloji cəhətdən təmiz toxumların istehsalı texnologiyasının təkmilləşdirilməsi və onun iqtisadi səmərəliliyinin araşdırılması, toxum təhlükəsizliyi mexanizminin təmin edilməsi metodunun işlənməsi, yeni yaradılmış məhsuldar sortların fermer təsərrüfatlarına sürətlə tətbiq olunmasına nail olmaqdır.

Laboratoriyanın əməkdaşları tərəfindən 2011-ci ildə “ADAU-80” və 2014-cü ildə “Gəncə“, 2016-cı ildə “Məhsuldar” qarğıdalı sortları yaradılaraq rayonlaşdırılmış və dövlət reyestrinə salınmışdır. Bununla yanaşı, triktikale bitkisinin “Qismət” sortu yaradılaraq 2017-ci ildə rəsmi dövlət reyestrinə salınmışdır. Universitetin tarixində ilk dəfə olaraq yumşaq buğda sortu “Nurcahan” 2019-cu ildə universitetin 100 illlik yubilyeyi şərəfində “ADAU-100” 2020-ci ildə rayonlaşdırılmış və hər iki sort dövlət reyestrinə salınaraq fermerlərə tövsiyə olunmuşdur.

Laboratoriyanın təcrübə sahəsində taxıl bitkilərinin-buğda, arpa, çovdar, tritikalenin yabanı və mədəni növlərindən, növ müxtəlifliklərindən və sortlarından ibarət 400-dən yuxarı nümunə genefond sahəsində əkilir, öyrənilir və seleksiya işlərində geniş istifadə olunur.

MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZA

Toxumçuluq laboratoriyası
Laboratoriya beynəlxaq əməkdaşlıq çərçivəsində Yaponiya hökümətinin dəstəyi ilə yaradılmışdır. Burada buğda, arpa, qarğıdalı və paxlalı bitkilərin (noxud, lobya) toxumlarının müasir metod və cihazlarla analizləri aparılır.

MADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZA

İstixanalar
MADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZA


Görkəmli alimlərin adını daşıyan və xüsusi təyinatlı auditoriyalar
Akademik Həsən Əliyev adına auditoriya

Akademik İmam Mustafayev adına auditoriya

Professor Faiq Məmmədov adına auditoriya

Professor Famil Şərifov adına auditoriya

Mehdi Mustafayev adına auditoriya

“HH Group” Aqroservis MMM –nin auditoriyası

AgroCenter auditoriyası